Bojjobb är ett företag som är duktiga på all typ av arbete kring vatten - med smidiga båtar för denna typ av jobb.

Till våra kunder hör bla Svevia, PEAB, Green Landscaping, Beab, Svensk Markservice, BITE samt flera kommuner för skötsel av allmänna badplatser, kajer och brygganläggningar runt Stockholm.

Vår hemmahamn ligger i Mälaren, i närheten av Hässelby.
Hälsningar Bojjobb

OBS! 2022
Hela detta år kommer vi att arbeta med våra större entreprenörer och har dessvärre ingen möjlighet att hjälpa dig som privatperson.
Båten i hamn.